Uchwała Nr LXVIII/441/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2011

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXVIII/441/10
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Data publikacji:03.11.2010 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Florian Wlaźlak
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.11.2010 09:30