Uchwała Nr VII/46/11
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 marca 2011 r

w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd-4 w ramach Priorytetu VI"Rynek pracy otwarty dla wszystkich",Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów  pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VII/46/11
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Twardy
Data publikacji:04.04.2011 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Florian Wlaźlak
Informację aktualizował:Małgorzata Twardy
Data aktualizacji:04.04.2011 15:05