uchwała Nr

z dnia

w sprawie

VII/46/11

31-03-2011 zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd-4 w ramach priorytetu VI"Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

VII/47/11

31-03-2011 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2011

VII/48/11

31-03-2011 zmiany Uchwały Nr VI/30/11 Rady Powiatu Pabianickiego

VII/49/11

31-03-2011 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

VII/50/11

31-03-2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

VII/51/11

31-03-2011 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2010 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011

VII/52/11

31-03-2011 okreslenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

VII/53/11

31-03-2011 trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

VII/54/11

31-03-2011 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2011.

VII/55/11

31-03-2011 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w roku 2011.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:07.04.2011 10:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:07.04.2011 10:21