Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

44/11

04-04-2011 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach do realizacji zadań związanych ze złożeniem wniosku partnerskiego oraz realizacją projektu edukacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX -"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie" Działanie
9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"

45/11

04-04-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

46/11

04-04-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

47/11

04-04-2011 upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie
realizacji projektu Skuteczny urząd - 4 w ramach
Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013

48/11

11-04-2011 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
6 000 000,00 zł

49/11

11-04-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 r.

50/11

18-04-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

51/11

27-04-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

52/11

27-04-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

53/11

28-04-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Pabianickiegona 2011 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.05.2011 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.05.2011 11:06