Uchwała Nr X/78/11
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.

             w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd -5 w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Poddziałanie 6.1.2. " Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie " Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:X/78/11
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Twardy
Data publikacji:21.06.2011 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Florian Wlaźlak
Informację aktualizował:Małgorzata Twardy
Data aktualizacji:21.06.2011 15:53