Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

73/11

06-06-2011 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy
na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

74/11

06-06-2011 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach

75/11

06-06-2011 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

76/11

06-06-2011 powołania komisji w celu przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

77/11

06-06-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011

78/11

06-06-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

79/11

13-06-2011 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

80/11

13-06-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

81/11

13-06-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

82/11

13-06-2011 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za rok 2010

83/11

20-06-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

84/11

20-06-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

85/11

20-06-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

86/11

20-06-2011 lokaty wolnych środków budżetowych
w wysokości 6 000 000,00 zł

87/11

20-06-2011 upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie
realizacji projektu Skuteczny urząd - 5 w ramach
Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013

88/11

27-06-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

89/11

27-06-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

90/11

27-06-2011 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

91/11

27-06-2011 powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2011-2015

92/11

28-06-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

93/11

28-06-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

94/11

30-06-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:06.07.2011 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:13.07.2011 15:20