Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

107/11

01-08-2011 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieuchomości

108/11

01-08-2011 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

109/11

01-08-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

110/11

01-08-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

111/11

08-08-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

112/11

16-08-2011 pozbawienia drogi Nr 5113E - ul. Mickiewicza w Strykowie kategorii drogi powiatowej i nadania jej kategorii drogi gminnej w Gminie Miasto Stryków

113/11

16-08-2011 powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach

114/11

16-08-2011 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

115/11

16-08-2011 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach

116/11

16-08-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

117/11

16-08-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

118/11

16-08-2011 upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego

119/11

29-08-2011 zmian w składzie Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

120/11

29-08-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

121/11

29-08-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

122/11

29-08-2011 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
4 500 000,00 zł

123/11

31-08-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

124/11

31-08-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

125/11

31-08-2011 upoważnienia Starosty Pabianickiego do wyznaczenia zastępcy dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:29.08.2011 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:09.09.2011 12:02