Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

126/11

06-09-2011 upoważnienia do podpisania porozumienia z Miastem Łódź

127/11

12-09-2011 upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowaniedla projektu "Teoria, praktyka, praca - przygotowanie do zawodu"

128/11

12-09-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

129/11

12-09-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2011 rok

130/11

12-09-2011 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

131/11

16-09-2011 określenia podziału i wysokości dotacji na zadanie własnePowiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjającychrozwojowi sportu w 2011 r.

132/11

19-09-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

133/11

19-09-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2011 rok

134/11

19-09-2011 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2012 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

135/11

23-09-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

136/11

23-09-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

137/11

26-09-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

138/11

26-09-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

139/11

29-09-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

140/11

29-09-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

141/11

29-09-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

142/11

30-09-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

143/11

30-09-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

144/11

30-09-2011 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie
oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ".

145/11

30-09-2011 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów przy przebudowie ul. Jana Pawła II w Ksawerowie w ramach II etapu zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3303E w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia.
IV etap – ul. Szkolna” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”.

146/11

30-09-2011 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź przy
przebudowie ul. Jana Pawła II w Ksawerowie w ramach
II etapu zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3303E w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap
- ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia.
IV etap – ul. Szkolna” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”.

147/11

30-09-2011 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
4 000 000,00 zł

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:22.09.2011 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:24.10.2011 12:30