Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

269/12

31-05-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

268/12

28-05-2012 upoważnienia osób do podpisania oświadczeń, porozumień, umów

267/12

21-05-2012 uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

266/12

21-05-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

265/12

21-05-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

264/12

14-05-2012 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
3 000 000,00 zł

263/12

14-05-2012 upowaznienia osób do składania oświadczeń woli

262/12

14-05-2012 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Trzy kroki
do aktywności w ramach Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz
upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie

261/12

14-05-2012 upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie
realizacji projektu Młodzi niezależni w ramach
Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013.

260/12

14-05-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

259/12

14-05-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

258/12

14-05-2012 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

257/12

14-05-2012 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

256/12

14-05-2012 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim

255/12

14-05-2012 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach

254/12

14-05-2012 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa
1000 - lecia w Konstantynowie Łódzkim

253/12

07-05-2012 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego
do ustanowienia stosownych zabezpieczeń dla zadania
"Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym szkoły – ciągi komunikacyjne poziome i pionowe"

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:05.06.2012 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.06.2012 10:01