uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXVII/247/12

29-11-2012 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań
i wysokości środków na ich realizację w 2012 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nepełnosprawnych.

XXXVII/246/12

29-11-2012 utworzenia Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, utworzenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nadania im statutów.

XXXVII/245/12

29-11-2012 likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewiczch

XXXVII/244/12

29-11-2012 odmowy wyrażenia zgody na rozwiazanie umowy o pracę z radnym Rady Powiatu Pabianickiego

XXXVII/243/12

29-11-2012 zmieniająca uchwałę Nr XXV/169/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 27

XXXVII/242/12

29-11-2012 zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5

XXXVII/241/12

29-11-2012 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego
w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 27

XXXVII/240/12

29-11-2012 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

XXXVII/239/12

29-11-2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

XXXVI/238/12

09-11-2012 wyrażenia zgody na realizację oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania "Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu (w tym pomników przyrody) oraz rekultywacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim"

XXXVI/237/12

09-11-2012 Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego
z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

XXXVI/236/12

09-11-2012 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej
w Pabianicach ul. Łaska 86"

XXXVI/235/12

09-11-2012 przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego jego najemcy

XXXVI/234/12

09-11-2012 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych" w ramach działania 3.4.3 PO KL

XXXVI/233/12

09-11-2012 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

XXXVI/232/12

09-11-2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:10.12.2012 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:10.12.2012 13:49