uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLIV/308/13

23-05-2013 przekazania środków finansowych na zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XLIV/307/13

23-05-2013 zmiany Uchwały Nr XX/116/11 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie działań zmierzających do wykonania tymczasowej przeprawy przez rzekę Młynówkę w miejscowości Talar
- droga powiatowa nr 4912E zmienionej uchwałą
Nr XXXV/231/12 Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 października 2012 roku

XLIV/306/13

23-05-2013 zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego
na lata 2007-2013

XLIV/305/13

23-05-2013 przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego przyjęcia rezygnacji
i zwolnienia z obowiązków Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego

XLIV/304/13

23-05-2013 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego”

XLIV/303/13

23-05-2013 szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju
i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

XLIV/302/13

23-05-2013 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

XLIV/301/13

23-05-2013 zmiany budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

XLIV/300/13

23-05-2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

XLIV/299/13

23-05-2013 absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok

XLIV/298/13

23-05-2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:10.06.2013 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:10.06.2013 14:19