UCHWAŁA NR XLIX/335/13
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIX/335/13
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Ilona Grzelak-Podsiadła
Data publikacji:04.11.2013 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Florian Wlaźlak
Informację aktualizował:Ilona Grzelak-Podsiadła
Data aktualizacji:04.11.2013 14:01