uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LV/390/14

27-03-2014 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach”

LV/389/14

27-03-2014 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Czysta szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

LV/388/14

27-03-2014 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014.

LV/387/14

27-03-2014 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014.

LV/386/14

27-03-2014 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok

LV/385/14

27-03-2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021

LV/384/14

27-03-2014 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2014r,otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

LV/383/14

27-03-2014 przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2014-2020.

LV/382/14

27-03-2014 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014

LV/381/14

27-03-2014 zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd -6 w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",Działanie 6.1.2. "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

LV/380/14

27-03-2014 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 "

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.04.2014 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.04.2014 10:13