LXIII/432/14

­

Uchwała Nr LXIII/432/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Poza­rządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2015

Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LXIII/432/14
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Informację wytworzył:Florian Wlaźlak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2014 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.11.2014 11:19 Uchwała Nr LXIII/432/14 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu współpracy (Katarzyna Kardas)