Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2015 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

38/15

30-03-2015 zasad sporządzania i przekazywania wniosków o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego .

37/15

30-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

36/15

30-03-2015 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

35/15

26-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

34/15

26-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

33/15

23-03-2015 upoważnienia osób do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych .

32/15

23-03-2015 udzielenia upoważnienia .

31/15

23-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

30/15

23-03-2015 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

29/15

16-03-2015 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

28/15

09-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

27/15

09-03-2015 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

26/15

09-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

25/15

09-03-2015 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok .

24/15

02-03-2015 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pabianicach na 2015 rok .

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2015 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.04.2015 16:18 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
07.04.2015 13:11 rejestr uchwał zarządu powiatu pabianickiego podjętych w marcu 2015 roku (Dorota Chojak)