Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2005 roku.

­

 

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

249/05

28-02-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

248/05

21-02-2005 upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu nr 19 /U/ 04 pt. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pabianickim” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działania 2.2 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

247/05

21-02-2005 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ich przebiegu na terenie gminy miejskiej Pabianice.

246/05

21-02-2005 regulaminu przetargów na zbywanie, wydzierżawianie, najem i obciążanie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pabianickiego.

245/05

21-02-2005 powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Pabianicach.

244/05

14-02-2005 ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pabianickiego.

243/05

14-02-2005 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

242/05

14-02-2005 powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

241/05

14-02-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

240/05

14-02-2005 upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej na przedsięwzięcie inwestycyjne.

239/05

14-02-2005 upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Pabianickiego na 2004 rok.

238/05

07-02-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2005 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2018 11:07 Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2005 roku. (Dorota Chojak)