II/10/18

­

Uchwała Nr II/10/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie Programu Wspólpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:II/10/18
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Informację wytworzył:Florian Wlaźlak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 08:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2018 08:57 Zmieniono tytuł załącznika z "Program" na "Załącznik - Program" (Wojciech Goss)
04.12.2018 08:29 Utworzenie dokumentu. (Katarzyna Kardas)