Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2019 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

96/19

27-06-2019 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32 .

95/19

27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

94/19

27-06-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

93/19

27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

92/19

27-06-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

91/19

27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

90/19

24-06-2019 ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób upośledzonych umysłowo .

89/19

24-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

88/19

17-06-2019 zmiany osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132" .

87/19

17-06-2019 powołania komisji w celu przeprowadzania postepowań egzminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego .

86/19

17-06-2019 upoważnienia osoby do składania oświadczenia woli .

85/19

17-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

84/19

17-06-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

83/19

17-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

82/19

17-06-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

81/19

10-06-2019 zmiany Uchwały Nr 158/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 3 września 2018r. w sprawie zasad zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego .

80/19

10-06-2019 udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku .

79/19

10-06-2019 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w użyczenie .

78/19

10-06-2019 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok .

77/19

10-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

76/19

03-06-2019 uchwalenia „Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” .

75/19

03-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

74/19

03-06-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2019 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2019 14:08 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Goss)