Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2019 roku

­

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XVIII/132/19

26-11-2019 Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

XVIII/131/19

26-11-2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze darowizny

XVIII/130/19

26-11-2019 ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020

XVIII/129/19

26-11-2019 zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019

XVIII/128/19

26-11-2019 zmiany uchwały Nr VI/49/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019

XVIII/127/19

26-11-2019 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2019 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XVIII/126/19

26-11-2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Dłutów przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla Gminy Dłutów ( zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)”.

XVIII/125/19

26-11-2019 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32"

XVIII/124/19

26-11-2019 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro"

XVIII/123/19

26-11-2019 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 r.

XVIII/122/19

26-11-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

XVI/121/19

07-11-2019 zmiany Uchwały Nr IV/31/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

XVI/120/19

07-11-2019 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 r.

XVI/119/19

07-11-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2020 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.01.2020 13:55 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Goss)