Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2008 roku

­

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXII/158/08

27-03-2008 zmian zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXII/159/08

27-03-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXII/160/08

27-03-2008 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów

XXII/161/08

27-03-2008 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007-2013

XXII/162/08

27-03-2008 przystąpienia Powiatu Pabianickiego do „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S – 8 ( przez Sieradz – Łódź ) i S14”

XXII/163/08

27-03-2008 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2007 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008

XXII/164/08

27-03-2008 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2008 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XXII/165/08

27-03-2008 określenia zasad korzystania i wysokości opłat za posiłki
w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5
w Pabianicach

XXII/166/08

27-03-2008 określenia zasad korzystania i wysokości opłat za posiłki
w stołówce szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym
w Pabianicach

XXII/167/08

27-03-2008 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2008

XXII/168/08

27-03-2008 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2008

XXII/169/08

27-03-2008 uchylenia uchwały Rady Powiatu Pabianickiego
Nr XXI/153/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom ponadgimnazjalnym niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Pabianickiego

XXII/170/08

27-03-2008 zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2008 roku

XXII/171/08

27-03-2008 ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców
- nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka
im. Al. Kamińskiego w Porszewicach w 2008 roku

XXII/172/08

27-03-2008 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2008 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2008 14:29 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
08.04.2008 14:01 Rejestr uchwał rady powiatu podjętych w marcu 2008 r. (Dorota Chojak)