LIV/373/10

­

Uchwała Nr LIV/373/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 lutego 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd - 3 w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LIV/373/10
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice
Informację opublikował:Anna Czekalska
Informację wytworzył:Florian Wlaźlak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.03.2010 11:34 Utworzenie dokumentu. (Anna Czekalska)