VII/46/11

­

Uchwała Nr VII/46/11
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 marca 2011 r

w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd-4 w ramach Priorytetu VI"Rynek pracy otwarty dla wszystkich",Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów  pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:VII/46/11
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Twardy
Informację wytworzył:Florian Wlaźlak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2011 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.04.2011 15:05 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Twardy)