Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2011 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

54/11

04-05-2011 zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice

54a/11

04-05-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

55/11

09-05-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

56/11

09-05-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

57/11

09-05-2011 określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia
szkoły ponadgimnazjalnej niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej funkcjonującej na terenie Powiatu
Pabianickiego w roku budżetowym 2011

58/11

13-05-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

59/11

13-05-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

60/11

16-05-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

61/11

16-05-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

62/11

16-05-2011 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
6 000 000,00 zł

63/11

16-05-2011 upoważnienia osoby do składania oświadczeń woli

64/11

23-05-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

65/11

23-05-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

66/11

23-05-2011 uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

69/11

30-05-2011 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

70/11

30-05-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

71/11

30-05-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

72/11

30-05-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2011 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2011 12:02 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
02.06.2011 11:58 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
02.06.2011 11:30 Rejestr uchwał zarządu powiatu podjętych w maju 2011 roku (Dorota Chojak)