Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2011 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

148/11

10-10-2011 upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie
dla projektu "Teoria, praktyka, praca - przygotowanie
do zawodu"

149/11

10-10-2011 zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice

150/11

10-10-2011 pozbawienia drogi Nr 5113E - ul. Mickiewicza (działka
nr ewid. 322/2), ul. Grunwaldzkiej (działka nr ewid. 372/1) oraz części ul. Kolejowej (działka nr ewid. 173/7) w Strykowie kategorii drogi powiatowej i nadania jej kategorii drogi gminnej w Gminie Miasto Stryków.

151/11

10-10-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

152/11

10-10-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

153/11

12-10-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

154/11

17-10-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

155/11

17-10-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

156/11

24-10-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

157/11

24-10-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

158/11

24-10-2011 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

159/11

25-10-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

160/11

25-10-2011 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego

161/11

31-10-2011 upoważnienia osoby do składania oświadczeń woli

162/11

31-10-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

163/11

31-10-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

164/11

31-10-2011 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
3 000 000,00 zł

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2011 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.11.2011 09:34 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
07.11.2011 11:30 Rejestr uchwał zarządu powiatu pabianickiego podjętych w październiku 2011 roku (Dorota Chojak)