Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2012 roku

­

 

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

336/12

27-09-2012 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Pabianice przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ
- ROZWÓJ”.

335/12

27-09-2012 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk” realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”.

334/12

27-09-2012 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie
oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
– ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”

333/12

27-09-2012 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy o dofinansowanie
oraz wszelkich czynności związanych z realizacją zadania
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ".

332/12

27-09-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

331/12

27-09-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

330/12

27-09-2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

329/12

18-09-2012 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2013 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

328/12

17-09-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

327/12

17-09-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

326/12

10-09-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

325/12

10-09-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

324/12

10-09-2012 upoważnienia osób do podpisania umowy oraz składania oświadczeń woli

323/12

03-09-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób
do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Pabianickiego w zakresie realizacji projektu „ Młodzi niezależni ” w ramach Działania 6.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

322/12

03-09-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób
do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Skuteczny urząd - 5 w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

321/12

03-09-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu
„ Nowe perspektywy ” w ramach Poddziałania 6.1.3
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie
jego realizacji

320/12

03-09-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

319/12

03-09-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

318/12

03-09-2012 sprzedaży samochodu służbowego

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2012 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2012 10:26 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
08.10.2012 13:58 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
08.10.2012 13:30 Rejestr uchwał zarządu powiatu podjętych we wrześniu 2012 roku (Dorota Chojak)