XXXVI/237/12

­

Uchwała Nr XXXVI/237/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2013

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXXVI/237/12
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Informację wytworzył:Florian Wlaźlak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2012 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2012 08:48 Uchwała Nr XXXVI Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu współpracy (Katarzyna Kardas)