Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2013 roku

­

 

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

552/13

30-09-2013 upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Skuteczny urząd - 6 w ramach Działania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

551/13

30-09-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

550/13

30-09-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

549/13

30-09-2013 upoważnienia osób do podpisania oferty

548/13

27-09-2013 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Pabianice przy realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

547/13

27-09-2013 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów przy realizacji przebudowy ul. Szkolnej w Ksawerowie w ramach zadania
pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap
- ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki,
III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów" realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

546/13

27-09-2013 upoważnienia osób do podpisania wniosku
o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie
oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją
zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
"NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
- ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

545/13

27-09-2013 upoważnienia osób do podpisania wniosku
o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie
oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją
zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
"NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
- ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

544/13

27-09-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

543/13

23-09-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

542/13

23-09-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

541/13

23-09-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

540/13

23-09-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok 

539/13

16-09-2013 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2014 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

538/13

16-09-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

537/13

16-09-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

536/13

16-09-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

535/13

16-09-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

534/13

16-09-2013 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2013 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.10.2013 10:25 Rejestr uchwał zarządu powiatu pabianickiego podjętych we wrześniu 2013 roku (Dorota Chojak)