Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2017 14:35 Zawiadomienie 6341 81 - pobór wód podziemnych ze studni na terenie Ogródków Działkowych OKOŁOWICE w Porszewicach
12.01.2017 11:44 Zawiadomienie 6341 66 - pobór wód podziemnych ze studni na terenie ROD Sereczyn w Pabianicach
10.01.2017 09:39 Informacja dotycząca raportu z konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego"
10.01.2017 09:25 Informacja dotycząca podsumowania wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego.
29.12.2016 10:58 Zawiadomienie 6341 79 - przebudowa rowu bez nazwy na działce nr ew. 450/6 w Konstantynowie Łodzkim przy ul. Narutowicza
29.12.2016 10:56 Zawiadomienie 6341 71 - likwidacja fragmentu sieci drenarskiej na działce nr ew. 59/2 obr. K-16 w Konstantynowie Ł.
22.12.2016 15:33 Zawiadomienie 6341 75 - odprowadzanie ścieków deszczowych z ulicy P.Skargi w Pabianicach do rzeki Dobrzynki w km 6+935
22.12.2016 15:31 Zawiadomienie 6341 74 - odprowadzanie ścieków deszczowych z ulicy Świetlickiego i Jutrzkowickiej w Pabianicach do rzeki Dobrzynki w km 8+360
22.12.2016 15:25 Informacja dotycząca zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego.
15.12.2016 12:57 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6341 73 - cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego na pietrzenie wód rzeki Ner w km 82+940 za pomocą jazu w Kazimierzu.
15.12.2016 12:54 Zawiadomienie 6341 72 - przejście pod dnem rzeki Jesionki w km 0+600 sieci wodociągowej na działce nr ew. 749 w Drzewocinach
02.12.2016 09:40 Zawiadomienie 6341 68 - wprowadzenie ścieków do kanalizacji z myjni stacji paliw Lotos nr 218 w Pabianicach przy ul. Łaskiej 7
02.12.2016 09:35 Zawiadomienie 6341 64 - wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni stacji paliw Orlen S.A. nr 4254 w Pabianicach ul. Kilińskiego 26
01.12.2016 11:50 Zawiadomienie 6341 67 - przebudowa rowu przydrożnego drogi gminnej na dz. nr ew. 3 w m. Lesieniec gm. Dłutów
01.12.2016 11:46 Zawiadomienie 6341 65 - rozbudowa stawu ziemnego na działkach nr ew. 668, 602/6, 602/8, 603/4, 604/4, 605/3, 605/5 w Piątkowisku
01.12.2016 11:44 Zawiadomienie 6341 63 - odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego nr 5 do rzeki Dobrzynki w km 5+215
01.12.2016 11:41 Zawiadomienie 6341 62 - wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ew. 128 i 129 w Zalewie gm. Lutomiersk
01.12.2016 11:27 Zawiadomienie 6341 61 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych p[rojektowanym wylotem z terenu Szkoły Podstawowej w Bychlewie do rzeki Pabianki
01.12.2016 11:24 Zawiadomienie 6341 59 - pietrzenie, pobór i zrzut wody na potrzeby stawów na działce nr ew. 384/2 w Okołowicach
01.12.2016 11:22 Zawiadomienie 6341 58 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu R-N17 z działki nr ew. 77 w Konstantynowie Łódzkim
01.12.2016 11:19 Zawiadomienie 6341 57 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ul. karniszewickiej do rowu R-E-1/2 w Pabianicach
01.12.2016 11:17 Zawiadomienie 6341 56 - wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
01.12.2016 11:14 Zawiadomienie 6341 54 - pobór wód podziemnych ze studni na terenie Zarodowej Fermy Kur "Rszew" w Konstantynowie Łodzkim
29.11.2016 10:14 Informacja dotycząca przekazania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego w celu uzgodnienia
29.11.2016 10:06 Informacja dotycząca uzgodnień prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego

1 2 3 następna