Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2015 20:01 ZP/33/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ MLECZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
23.12.2015 18:26 ZP/34/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
23.12.2015 18:23 ZP/36/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
23.12.2015 18:19 ZP/35/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nNA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
07.12.2015 21:25 ZP/33/2015 Odpowiedzi na pytania związane z przetargiem nieograniczonym na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) dla Domu Pomocy Społecznej
02.12.2015 20:28 ZP/36/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
02.12.2015 19:46 ZP/33/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
01.12.2015 21:28 ZP/34/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
01.12.2015 21:01 ZP/35/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
13.10.2015 19:59 ZP/24/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nNA DOSTAWĘ 180 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
28.09.2015 20:31 ZP/24/2015 Przetarg nieograniczony w dniu 9 października 2015 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 180 ton koksu opałowego grubego gatunek I do DPS \"Pod Dębami\" w Konstantynowie Łódzkim