Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2006 16:12 Zawiadomienie 6223 43 05 06 pobór wody ze studni głebinowej nr 1 zlokalizowanej w Pabianicach ul. Partyzancka 161 b
21.12.2005 09:43 Zawiadomienie 6223 3 03 05 - zmiana pozwolenia wodnprawnego wydanego dla PPH "Zarębski" w części odprowadzanua ścieków deszczowych.
21.12.2005 09:17 Zawiadomienie 6223 42 05 - odprowadzenie wód opadowych do rowu otwartego P-39 w km 0+683 na działce 19/1 z terenu projektowanego Zakładu Przetwórstwa Spożywczego "MIKŁASZ" w Dobroniu
20.12.2005 16:54 Zawiadomienie 6223 41 05 - odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Dobrzynki w km 7+176 powyżej ulicy G.Roweckiego w Pabianicach
19.12.2005 16:20 Zawiadomienie 6223 40 05 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w dzielnicy Kolumna w Łasku do ziemi za pomocą odprowadzalnika na terenie działki nr 175 w Orpelowie gm. Dobroń
16.12.2005 16:08 Zawiadomienie 6223 39 05 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Dobroniu do rowu R-21
14.12.2005 14:10 Zawiadomienie 6223 34 05 - odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Dobrzynki w km 6+805 z ulicy P.Skargi w Pabianicach
14.12.2005 14:00 Zawiadomienie 6223 33 05 - odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Dobrzynki w km 5+881 w Pabianicach
14.12.2005 13:55 Zawiadomienie 6224 12 05 - wykonanie stawu oraz przebudowa sieci drenarskiej na działce 112 w Woli Żytowskiej
06.12.2005 09:18 Zawiadomienie 6224 11 05 - przebudowa istniejącego przepustu na rowie R-D/6 w ciągu drogi nr 71 Pabianice-Konstantynów Ł.
05.12.2005 09:21 Zawiadomienie 6223 38 05 - pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do rowu z terenu ŁSM Oddział w Puczniewie
22.11.2005 15:21 Zawiadomienie 6223 37 05 - odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pabianki w ulicy Orlej w Pabianicach
10.11.2005 15:53 Zawiadomienie 6223 32 05 - odprowadzenie do kanalizacji ścieków przemysłowych z terenu PKN ORLEN w Pabianicach ul. Łaska 43/45
19.10.2005 08:37 Zawiadomienie 6223 31 05 - odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu działek 265/7 i 265/12 położonych w Chechle II gm. Dobroń do rowu R-A-1
19.10.2005 08:27 Zawiadomienie 6224 9 05 - wykonanie stawu na działkach nr ew. 350, 352/15, 352/16, 353/13, 353/15 w Piątkowisku gm. Pabianice
12.10.2005 09:41 Zawiadomienie 6224 8 05 - rozbudowa istniejącego zbiornika wodnego i wykonanie ujęcia wód we Franciszkowie gm. Lutomiersk
05.10.2005 15:38 Wezwanie na rozprawę 6224 7 05 - zbiornik wodny na działce nr ew. 171 w Dziektarzewie
16.09.2005 15:52 Zawiadomienie 6223 30 05 - pobór wody ze studni głębinowej nr I zlojkalizowanej na działce nr 281 w Woli Zaradzyńskiej ul. Hubala 153 na terenie firmy KOLOREX
13.09.2005 16:02 Zawiadomienie - 6223 4 05 - pobór wód ze studni głębinowych nr 2a i 4a zlokalizowanych na terenie zakładów PZPB "Pamotex S.A." w upadłości
02.09.2005 08:24 Zawiadomienie 6223 25 05 - odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu drogi bez nazwy do rowu R-N17 w km 3+035 w Konstantynowie Łódzkim
29.07.2005 13:18 Zawiadomienie 6223 26 05 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce 131/15 w Pabianicach ul. Warszawska 172g
26.07.2005 10:32 Zawiadomienie 6223 24 05 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1368/2 w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 183
21.07.2005 12:55 Zawiadomienie 6223 23 05 - odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw Płynnych w Dobroniu
21.07.2005 12:42 Zawiadomienie 6223 22 05 - odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z ulicy Górnej i Wschodniej w Ksawerowie
21.07.2005 12:34 Zawiadomienie 6223 21 05 - pobór wód podziemnych ze studni nr 1 w Czyżeminie gm. Dłutów

1 2 następna