Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2007 15:02 Zawiadomienie 6224 20 06 - wykonanie rozbiórki istniejącego mostu i wykonanie przejścia przepustem z blachy falistej nad rzeką Łódką w km 1+325 w ciągu drogi krajowej nr 71 w Konstantynowie Ł
12.12.2006 16:14 Zawiadomienie 6223 24 06 - pietrzenie wód powierzchniowych w zbiorniku nr 2 i stawie nr 3 na obiekcie stawowym "Zalew - Ośrodek Zarybieniowy" w miejscowości Zalew
06.12.2006 15:44 Zawiadomienie 6224 19 06 - przebudowa zbiorników nr 1 i 2 na terenie ROD w Pawlikowicach.
06.12.2006 15:32 Zawiadomienie 6223 23 06 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji energetycznej GPZ Rypułtowice w Pabianicach do rzeki Dobrzynki
06.12.2006 13:25 Zawiadomienie 6223 20 06 - pobór wody podziemnej z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Fermy w Dłutowie
30.11.2006 12:26 Zawiadomienie 6223 22 06 - pobór wody podziemnej z własnej studni głębinowej zlokalizowanej w Gadce Nowej ul. Akacjowa 78.
30.11.2006 12:19 Zawiadomienie 6223 21 06 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do rzeki Jesionki z terenu Fermy w Dłutowie
16.11.2006 09:43 Zawiadomienie 6223 19 06 - odprowadzenie wód opadowych z terenu firm połozonych przy ul. Kościelnej 8/10 w Konstantynowie Ł.
09.11.2006 09:41 zawiadomienie 6224 18 06 - wykonanie stawu ziemnego na części działek nr ew. 200/4 i 200/12 w miejscowości Huta Dłutowska ul. Kolonijna 74 gm. Dłutów.
09.11.2006 09:34 Zawiadomienie 6224 17 06 - wykonanie stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr ew. 267 w miejscowości Petrykozy - Osiedle gm. Pabianice.
07.11.2006 16:22 Zawiadomienie 6223 17 06 - pobór wody podziemnej na terenie Ogródków Działkowych w Okołowicach
20.10.2006 10:34 Zawiadomienie 6224 15 06 - przebudowa rowu R-D/6 od km 0+108 do km 0+080 pod ulicą Piłsudskiego w Pabianicach.
20.10.2006 09:38 Zawiadomienie 6224 14 06 - przebudowa mostu na rzece Jesionce od km 10+058 do km 10+042 w Dłutowie przy ulicy Pabianickiej
20.10.2006 09:24 Zawiadomienie 6224 13 06 - przebudowa rowu R-N17a w km od 0+240 do km 0+286 w Konstantynowie Łódzkim ul. Południowa 3 na działce nr ew. 85
17.10.2006 16:22 Zawiadomienie 6224 12 06 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 651 w Rydzynach
04.10.2006 13:07 Zawiadomienie 6223 16 06 - odprowadzenie wód opadowych do rzeki Dobrzynki w km 6+258 z ulicy Warszawskiej w Pabianicach
20.09.2006 14:54 Zawiadomienie 6224 11 06 - przejście telekomunikacyjnym kablem światłowodowym pod dnem rzeki Jasieniec w km 2+720 w Konstantynowie Łódzkim
20.09.2006 14:48 Zawiadomienie 6224 10 06 - przejście telekomunikacyjnym kablem światłowodowym pod dnem rzeki Łódki w km 1+650 w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Krótkiej
20.09.2006 14:39 Zawiadomienie 6224 9 06 - przejście telekomunikacyjnym kablem światłowodowym pod dnem rzeki Ner w km 94+000 w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej
14.09.2006 13:22 Zawiadomienie 6224 8 06 wykonanie dwóch stawów na działkach nr ew. 251/1 w Pawlikowicach gm. Pabianice
01.09.2006 11:35 Zawiadomienie 6224 7 06 - wykonanie stawu i rozbiórka istniejącej sieci drenarskiej na działkach nr ew. 78/1, 78/2, 80/1, 80/2, 80/3 w Kudrowicach gm. Pabianice
30.08.2006 14:25 Zawiadomienie 6223 14 06 - odwodnienie wykopów budowlanych w zwiazku z budową sieci wodociągowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Kościelnej do działki nr ew. 59.
08.08.2006 13:59 Zawiadomienie 6223 15 06 - wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych z Pabianickiej Fabryki Narzędzi PAFANA S.A.
26.07.2006 09:16 Zawiadomienie 6223 12 06 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim do rowu melioracyjnego N-17 w km 2+029
26.07.2006 09:06 Zawiadomienie 6223 28 01 06 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

1 2 następna