Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2008 13:35 Zawiadomienie 6223 26 08 - wprowadzanie do miejskiej kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe z terenu Stacji Paliw LOTOS
23.12.2008 13:43 Zawiadomienie 6223 27 08 - odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Pabianki w km 1+524
18.12.2008 14:44 Zawiadomienie 6223 28 08 - pobór wody ze studni Nr 1 w Rydzynach na działce nr ew. 14 na potrzeby wodne stawu .
18.12.2008 14:34 zawiadomienie 6223 21 08 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. rszewskiej, Jesiennej i polnej w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Jasieniec w km 1+290 i z ul. Łużyckiej do rowu R-D1.
12.12.2008 13:08 Zawiadomienie 6224 22 08 - przebudowa rowu na działce nr ew. 81/4 ul. Srebrzyńska w Konstantynowie Łódzkim.
08.12.2008 11:55 Zawiadomienie 6223 24 08 - odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu ulic Osiedlowej, Spokojnej, Spacerowej, Granicznej, Krzywej, Armii Krajowej w Dłutowie do rzeki Jesionki.
08.12.2008 11:43 Zawiadomienie 6223 3 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego dla ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.z siedziba w Łodzi ul. Tuwima 58.
28.11.2008 12:43 Zawiadomienie 6223 23 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych w Porszewicach do rowu na własnej działce.
25.11.2008 11:16 Zawiadomienie 6224 21 08 - przejście rurociągiem tłocznym DN 300 pod korytem rzeki Jasieniec w km 0+825 na wysokości ul. Browarnej w Konstantynowie Łódzkim
24.11.2008 10:54 zawiadomienie 6224 19 08 - przebudowa istniejącej sieci drenarskiej i jej likwidacja w Konstantynowie Łódzkim ul. Niesięcin 7
20.11.2008 14:45 Zawiadomienie 6223 22 08 - pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej w Pabianicach ul. Partyzancka 66/72
17.11.2008 12:43 Zawiadomienie 6224 20 08 - wykonanie dwóch stawów ziemnych na działce nr ew. 54 w miejscowości Wincentów gm. Dobroń
31.10.2008 12:46 Zawiadomienie 6224 18 08 - budowa stawu na działkach nr ew. 254 i 257 w miejscowości Jadwinin gm. Pabianice.
31.10.2008 09:41 Zawiadomienie 6223 20 08 - pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w Ksawerowie ul. Zachodnia 25.
31.10.2008 09:27 Zawiadomienie 6223 10 2003-2008 - zmiana zapisu decyzji Nr 420/05 wydanej dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.
16.10.2008 10:18 Zawiadomienie 6224 17 08 - odbudowa koryta rzeki Łódki w Konstantynowie Łódzkim
16.10.2008 08:58 Zawiadomienie 6224 16 08 - wykonanie zbieracza "A", zbieracza "B", odbudowa rowu R-N-6/1 w okolicach ul. Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim
01.10.2008 14:32 Zawiadomienie 6223 16 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic Mickiewicza i Sienkiwicza w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Jasieniec w km 0+310
01.10.2008 14:19 Zawiadomienie 6223 15 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic; Lutomierskiej, Sasankowej, i Wrzosowej w Konstantynowie Łodzkim do rowu RN-7 w km 0+150
01.10.2008 14:14 Zawiadomienie 6224 16 08 - wykonanie 2 zbiorników wodnych na działce nr ew. 55 w Pabianicach ul. Podmiejska
15.09.2008 10:28 Zawiadomienie 6223 19 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu Zakładu Produkcyjnego "ArtMet" do ziemi
05.09.2008 14:40 Zawiadomienie 6223 17 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic Sportowej i Polnej w Dłutowie do rzeki Jesionki w km 10+150.
04.09.2008 08:58 Zawiadomienie 6224 13 08 - wykonanie przejścia linii światłowodowej pod dnem koryta rzeki Jasionki w km 14+635 w m. Tążewy gm Dłutów.
04.09.2008 08:52 Zawioadomienie 6223 18 08 - wykonanie wylotu deszczowego w km 6+055 rzeki Dobrzynki w pabianicach oraz odprowadzenie ścieków deszczowych.
02.09.2008 11:07 Zawiadomienie 6224 14 08 - wykonanie przebudowy rowów poprzez zamontowanie zstawek w miejscowości Dobroń Mały w Leśnictwie Mogilno.

1 2 następna