Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2021 11:45 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej, w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej (znak postępowania – 1/usł./2021)
12.08.2020 01:00 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kursy i staże w ramach projektu"Staże zawodowe drogą do kariery"
14.07.2020 20:35 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na szkolenia i kursy realizowane w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery”
17.09.2019 13:45 Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji transportu międzynarodowego
17.09.2019 13:45 Protokół z przeprowadzonego przetargu dot. usługi społecznej
17.09.2019 13:44 Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji programu edukacyjno-kulturowego
04.09.2019 17:15 Zapytanie ofertowe - organizacja programu edukacyjno-kulturowego
04.09.2019 17:10 Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej
04.09.2019 16:57 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
27.09.2018 16:01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
25.09.2018 15:58 Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
18.10.2017 09:58 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
17.10.2008 17:39 Przetarg na dostawę oleju opałowego
11.12.2007 19:04 Przetarg na dostawę oleju opałowego
13.12.2006 15:11 Dostawa oleju opałowego