Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2012 15:45 Zawiadomienie 6341 48 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Olechówki w km 3+030 w Łodzi
07.12.2012 13:24 Zawiadomienie 6341 35 2012 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej z terenu stacji paliw PKN ORLEN w Pabianicach ul. Kilińskiego
07.12.2012 13:11 Zawiadomienie 6341 45 - przebudowa rowu na działce nr ew. 87/3 w Konstantynowie Łódzkim ul. Południowa
07.12.2012 11:39 Zawiadomienie 6341 44 2012 - wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w Dłutowie Poduchownym
28.11.2012 15:12 Informacja dot. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2012-2015
23.11.2012 13:59 Zawiadomienie 6341 43 - pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniaia wody i opadowych z terenu Zakładu Jantoń S.A. Sp. K. w Dobroniu
05.11.2012 12:52 Zawiadomienie 6341 42 - wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenieścieków deszczowych w Chechle Drugim dz. nr ew 265/16 i 264
23.10.2012 16:32 Konsultacje społeczne
16.10.2012 15:54 Zawiadomienie 6341 41 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 285 w Tereninie 18A gm. Pabianice
12.10.2012 08:41 Zawiadomienie 6341 40 - odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego do rzeki Dobrzynki w km 4+180
12.10.2012 08:34 Zawiadomienie 6341 39 - wykonanie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego dwóch wylotów na bulwarze im. F.Kruschego w Pabianicach
08.10.2012 15:02 Zawiadomienie - 6341 38 2012 - wykonanie urządzeń wodnych w Pabianicach przy ul. Siennej 21A
05.10.2012 10:03 Zawiadomienie 6341 37 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszsczalni do rowu R-8/Ś z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Porszewicach
04.10.2012 12:44 Ogłoszenie o uzgodnienie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
20.09.2012 14:56 Zawiadomienie 6341 36 - wykonanie urządzen wodnych i szczególne korzystanie z wód w Pabianicach ul. Graniczna 50
03.09.2012 11:26 Zawiadomienie 6341 32 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 278/3 w Rydzynach
03.09.2012 11:06 Zawiadomienie 6341 33 - wykonanie dwóch zbieraczy wraz z wylotem drenarskim celem odprowadzenia wód deszczowych z alejki żwirowej na Bulwarach do rzeki Dobrzynki w Pabianicach
31.08.2012 14:28 Zawiadomienie 6341 30 - przebudowa rowu melioracyjnego R-17 w Dłutowie Poduchownym
17.07.2012 16:32 Zawiadomienie 6341 27 - pietrzenie i pobór wód na potrzeby stawów w Zofiowce gm. Lutomiersk
10.07.2012 08:23 Zawiadomienie 6341 23 - legalizacja urządzenia wodnego na działkach nr ew. 37 i 38 obr. K-10 przy ul. Polnej w Konstantynowie Łódzkim
10.07.2012 08:14 Zawiadomienie 6341 18 - pobór wód podziemnych na terenie Zakładu Produkcji Ceramiki we Wrzącej gm. Lutomiersk
02.07.2012 09:43 Zawiadomienie 6341 21 2012 - przejście kablem telekomunikacyjnym w ryrze osłonowej nad korytem rzeki Bałutki na działce nr ew. 86/14 obręb B-44 w Łodzi
23.05.2012 11:19 Zawiadomienie 6341 16 - odprowadzenie ścieków opadowych i wód gruntowych z terenu Cmentarza omunalnego w Pabianicach do rzeki Pabianki
09.05.2012 11:20 Zawiadomienie 6341 14 - wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ew. 179/4 w Pawlikowicach
27.04.2012 14:58 Zawiadomienie 6341 13 - odprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe z terenu Farbiarni - zakładu w Konstantynowie Ł. ul. Browarna 27

1 2 następna