Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2016 10:46 Decyzja Nr 766/2015
01.02.2016 10:44 Zawiadomienie 6341 59 - wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód na działkce nr ew. 734/1 w Przygoniu gm. Dobroń
21.01.2016 15:11 Zawiadomienie 6341 57 - likwidacja rowu przydrożnego na ulicy Siennej w Pabianicach.
19.01.2016 14:32 Zawiadomienie 6341 60 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulicy Orlej do rzeki Pabianki w km 0+621 w Pabianicach
19.01.2016 14:20 Zawiadomienie 6341 58 - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni komunalnej Łask -Kolumna do rowu R-11 na dz. 171/1 w Orpelowie
17.12.2015 09:32 Zawiadomienie 6341 53 - wykonanie urządzeń wodnych na działkach 240/2, 237/2, 236/2 w ul. Bacy w Petrykozach
17.12.2015 09:28 Zawiadomienie 6341 16 - wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ew. 469/3 obr. K-21 w Kontantynowie Łódzkim
01.12.2015 16:27 Zawiadomienie 6341 52 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 1/1 w Pawlikowicach
01.12.2015 10:16 Zawiadomienie 6222 1 21 2011 - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Włokienniczego BILIŃSKI Sp. J.
01.12.2015 10:09 Zawiadomienie 6341 51 - przebudowa rowów melioracyjnych R-A, R-A-1, R-A-2 na działkach o nr ew. 1529/3, 1529/7 w Ksawerowie
20.11.2015 13:07 Zawiadomienie 6341 46 - wykonanie urządzeń wodnych na dziakach nr ew. 379 i 380 w Okołowicach
20.11.2015 12:57 Zawiadomienie 6341 48 - rozbudowa istniejącego stawu ziemnego na działkach 668 i 602/8 w Piatkowisku gm. Pabianice
09.11.2015 10:34 Zawiadomienie 6341 43 - wykonanie urządzeń wodnych na terenie ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim
13.10.2015 13:15 Zawiadomienie 6341 42 - przebudowa cieku z Huty Dłutowskiej w Rydzynach na działkach nr ew. 13 i 14
28.09.2015 15:18 Zawiadomienie 6341 38 - przejście ciepłociągiem pod dnem rzeki Łódki w km 1 451 w Konstantynowie Łódzkim
23.09.2015 08:21 Zawiadomienie 6341 37 - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działce 273/5 w Kazimierzu
09.09.2015 15:11 Zawiadomienie 6341 39 - przebudowa rowu RN-17 na działce nr ew. 79/4 w Konstantynowie Łódzkim ul. Kolejowa 2
09.09.2015 08:06 6341 29 - wykonanie urządzeń wodnych w ciagu ulicy Zachodniej w Ksawerowie na działce 1885
04.08.2015 13:26 Zawiadomienie 6341 35 - odprowadzanie ścieków opadowych z terenu bazy ZWiK w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3
04.08.2015 13:03 Zawiadomienie 6341 33 - wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji przez Zakład EMO-FARM w Ksawerowie
03.07.2015 11:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6341 28
16.06.2015 09:32 OŚ.6341.25 - przebudowa rowu melioracyjnego R-A w km 1 736,25 na działce 51/3 i w km 1 878,5 na działce 38/1 w Konstantynowie Ł. obr. K-17
03.06.2015 13:08 OŚ.6341.24 - przebudowa rowu przydroznego na działce nr ew. 265/1 w Dobroniu Małym
03.06.2015 13:03 OŚ.6341.23 - wykonanie odwiertu studziennego - studni Nr S3 w Łodzi ul. Fabrycznej 21 dz. nr 87/2
03.06.2015 12:26 OŚ.6341.22 - wykonanie odwiertu studziennego - studni Nr S2 w Łodzi ul. Księży Młyn 11 dz. nr 98/11

1 2 następna