Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2015 11:34 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach w obrębie P-29, dz. nr 67
08.12.2015 14:26 Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w gm. Dobroń w obrębie 0001 Barycz, dz. nr 587 , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
24.11.2015 11:48 Wykaz nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 27 Wrząca przy ul. Wiejskiej 90, dz. nr 123/1 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
03.11.2015 15:49 Przedłużenie terminu załatwienia sprawy Łódź ul. Prądzyńskiego 40-46
28.10.2015 10:27 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 124/2 położonej w gminie Dobroń w obrębie 12 Poleszyn w miejscowości Poleszyn
28.10.2015 10:10 Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 349/1 i nr 349/2, położonych w Pabianicach w obrębie P-10 przy ul. Warszawskiej 96A
15.09.2015 08:57 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Dobroń w obrębie 12 Poleszyn w miejscowości Poleszyn, działka nr 124/2
15.09.2015 08:43 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach w obrębie P-10 przy ul. Warszawskiej 96A, działki nr 349/1 i nr 349/2
14.07.2015 11:46 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Dobroń w obrębie 12 Poleszyn, działka nr 124/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
14.07.2015 11:35 Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 96A, działki nr 349/1 i 349/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
07.07.2015 08:38 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul.Karniszewickiej 87 B i A, obręb P-3, działki nr 102 i 103, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym czas oznaczony 3 lat
08.06.2015 14:01 Pismo dot. przedłużenia ternimu załatnienia sprawy
08.06.2015 13:58 Pismo dot. wezwania do dostarczenia spadku po p. Bosakowskiej
08.06.2015 13:54 Pismo dot. daty wydania nieruchomości
08.06.2015 13:43 Pismo dot. ustalenia stanu zagospodarowania nieruchomości na dzień 09.05.2012 r.
08.06.2015 13:26 Pismo o wypis i wyrys z tektu planu zagospodarowania przestrzennego
22.04.2015 12:03 Informacja o wyniku przetargu dotyczy nieruchomości zabudowanej, położonej w gm. Pabianice,w obrębie 18 Piątkowisko, działka nr 301/2
07.04.2015 16:41 Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości zabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działka nr 44/6
24.03.2015 14:01 Informacja o wyniku przetargu dot. działek 372, nr 373, nr 374, położonych w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24
24.03.2015 13:46 Wykaz części nieruchomości, położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 27 Wrząca, działka nr 123/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
24.03.2015 12:00 Wykaz nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk obręb 27 Wrząca, działka 123/1 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
10.03.2015 11:00 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Ł. przy ul.Słowackiego 32, obręb K-14, działka nr 75/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym czas oznaczony 3 lat
10.03.2015 10:46 II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/2
24.02.2015 16:19 Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Pabianice, obręb 18 Piątkowisko, działka nr 301/2
24.02.2015 16:08 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w P-cach przy ul.Sikorskiego 42, 44-46, działki nr 177/8, 177/10, 177/12, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

1 2 następna