Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2015 10:22 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostwę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
21.08.2015 09:23 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
20.07.2015 15:40 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę wydruku publikacji pt. „Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Pabianickiego”
29.06.2015 13:01 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę w zakresie przygotowania filmu podsumowywującego działania założone w projekcie
26.06.2015 12:10 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
15.06.2015 17:48 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
15.06.2015 13:20 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę w zakresie przygotowania filmu podsumowywującego działania założone w projekcie
15.06.2015 07:12 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
15.06.2015 07:03 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej realizację projektu
08.06.2015 18:44 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę organizacji seminarium w zakresie kształcenia ustawicznego
22.05.2015 12:53 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
22.05.2015 12:48 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę organizacji seminarium w zakresie kształcenia ustawicznego
21.05.2015 17:09 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej realizację
13.04.2015 20:31 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę przewozu w obie strony osób transportem własnym
01.04.2015 14:43 Komunikat komisji konkursowej na temat roztrzygnięcia konkursu na asystenta koordynatora projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”
01.04.2015 14:39 Komunikat komisji konkursowej na temat roztrzygnięcia konkursu na koordynatora projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”
23.03.2015 07:19 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę przewozu w obie strony osób transportem własnym
17.03.2015 20:07 Konkurs na stanowisko asystenta koordynatora projektu
17.03.2015 20:03 Konkurs na stanowisko koordynatora projektu
27.01.2015 15:06 Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie spotkań eksperckich w ramach seci współpracy i samokształcenia w trakcie realizacji projektu
19.01.2015 15:48 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę wydruku publikacji pt. „Powiatowy Program Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Pabianickiego”
14.01.2015 12:37 Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów w ramach wdrażania rocznego planu wspomagania (RPW)
09.01.2015 18:41 Przetarg nieograniczony pn. Prowadzenie spotkań eksperckich w ramach sieci i współpracy i samokształcenia w trakcie realizacji projektu pn. "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego
09.01.2015 17:53 Zapytanie cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę wydruku publikacji pt. „Powiatowy Program Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Pabianickiego”
09.01.2015 17:33 Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę wydruku publikacji pt. „Powiatowy Program Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Pabianickiego”

1 2 3 następna