Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2012 09:45 ogłoszenie o planowanym zamówieniu na dostawę urządzeń do oczyszczalni ścieków dla DPS "Pod Dębami" -termin składania ofertdo15.11.12
02.10.2012 10:20 ogłoszenie o planowanym zamówieniu na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie parku przy DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim - konkurs ofert, wartość zamówienia poniżej 14.000 euro
24.08.2012 18:56 ZP/16/2012/Pr.wew Zawiadomienie o wynikach konkursu w dniu 22.08.2012 na dostawę pieczywa i art. piekarniczych do DPS „Pod Dębami”
13.08.2012 19:32 ZP/16/2012/Pr.wew Konkurs ofert w dniu 22-08-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych.
06.03.2012 19:05 Nr Sprawy ZP/3/2012/ Pr. Wew OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
06.03.2012 19:01 Nr Sprawy ZP/2/2012/Pr. Wew OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
21.02.2012 14:52 ZP/3/2012/Pr. Wew Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 27 lutego 2012 roku wykonawcy zamówienia na regularny wywóz odpadów komunalnych.
21.02.2012 14:34 ZP/2/2012/Pr.Wew odpowiedz na zapytanie - Dotyczy konkursu na dostawę artykułów chemicznych. ZP.2/2012/Pr. Wew
14.02.2012 16:42 ZP/2/2012/pr.wew Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 23 lutego 2012 roku wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów chemicznych