Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

327/09

09-02-2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu

328/09

09-02-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

329/09

09-02-2009 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
2 000 000,00 zł

330/09

20-02-2009 zmian upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie
realizacji projektu Skuteczny urząd - 2 w ramach
Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013

331/09

20-02-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

332/09

20-02-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

333/09

20-02-2009 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
2 000 000,00 zł

334/09

23-02-2009 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli
w związku z aplikowaniem przez Gminę Konstantynów
Łódzki o dofinansowanie projektu "Poprawa komunikacji
na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim
- ul. Kilińskiego i ul. Krótka" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

335/09

23-02-2009 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli
w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1112 E - ul. Niesięcin
w Konstantynowie Łódzkim" w ramach Osi priorytetowej
I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013

336/09

23-02-2009 zatwierdzenia zmienionych planów finansowych
jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego
na 2009 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:03.03.2009 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.03.2009 12:46