Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

419/09

07-09-2009 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

420/09

07-09-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

421/09

07-09-2009 zmiany uchwały o udzielenie pełnomocnictwa ogólnego

422/09

14-09-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

423/09

14-09-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

424/09

21-09-2009 ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Powiatu do spraw zamówień publicznych (uchylona)

425/09

28-09-2009 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu "Pomóż marzeniom" w ramach działania 9.1.2. PO KL

426/09

28-09-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

427/09

29-09-2009 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy Łódź z Powiatem Pabianickim
w ramach zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E - ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do
ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk"
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

428/09

29-09-2009 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Gminy Lutomiersk z Powiatem Pabianickim w ramach zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E
- ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

429/09

29-09-2009 upoważnienia osób do podpisania wniosków
o dofinansowanie oraz podpisania umów o dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

430/09

29-09-2009 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Gminy Lutomiersk z Powiatem Pabianickim w ramach zadania p.n. "Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk - kontynuacja" realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

431/09

29-09-2009 upoważnienia osób do podpisania porozumienia
o współpracy Gminy Miejskiej Pabianice z Powiatem Pabianickim w ramach zadania p.n. "Przebudowa ulicy Karniszewickiej na odcinku od ulicy Torowej
do ul. Lutomierskiej" w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011".

432/09

29-09-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

433/09

30-09-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:14.10.2009 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:24.09.2019 11:46